K Belgesi
K1 K2 K3 Belgesi ve Tum Yetki Belgeleri
Haberler & Guncel
 
 

K1 Yeni tonaj hesaplaması 2012


Tel:

0507 180 09 89 (Sadece İstanbul için hizmet verilmektedir.)
SAYI   :
B.11.0.KUG.0.10.00.00-5477 19/03/2012

 

KONU: Asgari Kapasite

GENELGE

(2012/KDGM-03 /EŞYA)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesinde belirtilen asgari kapasitelerin hesaplanmasındaki insan unsurunun ortadan kaldırılarak asgari kapasite hesabının doğrudan U-Net Sistemi tarafından hesaplanması, özellikle 2012 yılı içinde yoğunlaşan yetki belgesi yenileme iş ve işlemlerin daha güvenli ve hızlı yapılmasını temin etmek ve 31.12.2012 tarihine kadar uygulanmak üzere:

1- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde belirtilen özmal birim taşıt sayılarının aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen esaslar dikkate alınarak belirlenmesi,

2- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinde belirtilen esaslara uygun olan çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları 40 tondan fazla olanlarının katar ağırlıklarının 40 ton kabul edilmesi,

3- Karayolu Taşıma Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen esaslara uygun olan kamyon cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları 32 tondan fazla olanların azami yüklü ağırlıklarının 32 ton kabul edilmesi,

4- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde C2, C3, K1, K3, L1 ve L2 yetki belgesi için en az kapasite şartı olarak belirlenen tonaj değerleri hesaplanırken motorsuz taşıtlar dikkate alınmaksızın;

a) C2 yetki belgeleri için en az kapasite hesabına giren, çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamının 440 tondan az olmaması,

b) C3 yetki belgeleri için en az kapasite hesabına giren, çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamının 75 tondan az olmaması,

c) Tüzel kişilikler adına olan K1 yetki belgeleri için en az kapasite hesabına giren, çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon ve kamyonet cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamının 110 tondan az olmaması,

ç) Gerçek kişilikler adına olan K1 yetki belgeleri için en az kapasite hesabına giren, çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon ve kamyonet cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamının 35 tondan az olmaması,

d) K3 yetki belgeleri için en az kapasite hesabına giren, çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon ve kamyonet cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamının 45 tondan az olmaması,

e) L1 yetki belgeleri için en az kapasite hesabına giren, çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon ve kamyonet cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamının 145 tondan az olmaması,

f) L2 yetki belgeleri için en az kapasite hesabına giren, çekici cinsi taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları toplamının 220 tondan az olmaması,

hallerinde asgari kapasite şartlarını sağladıklarının kabul edilmesi,

1- Yetki belgesi sahiplerine durumlarını bu Genelgeye uygun hale getirebilmelerini teminen; bu Genelgenin yayımı tarihinden başlamak üzere 90 gün süre verilmesi;

655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 7 nci, 28 inci ve 34 üncü maddeleri  ile 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi çerçevesinde olmak üzere ve bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

 

İlgi : 19/03/2012 tarih ve 5477 sayılı 2012/KDGM-03/EŞYA genelgesi

Bilindiği üzere, adlarına C2, C3, K1, K3, L1 ve L2 yetki belgesi düzenlenmiş/düzenlenecek gerçek veya tüzel kişilerin sağlaması gereken asgari taşıma kapasite hesap usulü; insan unsurunun ortadan kaldırılarak asgari taşıma kapasite hesabının doğrudan U-Net Sistemi tarafından hesaplanması, özellikle 2012 yılı içinde yoğunlaşan yetki belgesi yenileme iş ve işlemlerin daha güvenli ve hızlı yapılmasını temin etmek ve 31.12.2012 tarihine kadar uygulanmak üzere Bakanlığımızca yayımlanarak 19/03/2012 tarihinde yürürlüğe giren ilgi genelge ile yeniden düzenlenmiştir.

Bu itibarla; U-Net Otomasyon Sisteminde C2, C3, K1, K3, L1 ve L2 yetki belgeleri için asgari taşıma kapasite şartının hesaplanma usulü geçici/süreli olarak değiştirilmiş olup; söz konusu yeni usul sayesinde tüm yetki belgeleriyle ilgili asgari taşıma kapasite şartına ilişkin rapor, U-Net Otomasyon Sisteminde Yetki Belgeleri modülünde bulunan Raporlar menüsü altındaki YB Raporları/Yetki Belgesi Toplu Şart Kontrol işlemi yardımıyla alınabilmektedir.

İlgi genelgenin uygulanması bakımından;

a) İlgi Genelge ile belirlenen yeni asgari taşıma kapasitesi hesap usulüne göre asgari taşıma kapasitesi altında kalan C2, C3, K1, K3, L1 ve L2 yetki belgeleri için, 18 Haziran 2012 tarihi bitimine kadar asgari taşıma kapasite şartının aranmaması,

b) İlgi Genelgenin yürürlüğe girme tarihi olan 19 Mart 2012 tarihi itibariyle KTY’de öngörülen şartları sağlamadığı için iptal edilmesi gerekirken, iptal işlemi tamamlanmayan yetki belgeleri ile ilgili olarak, yetki belgesi sahibinin KTY’nin 19 uncu maddesi kapsamında bir talebi varsa, bu talebin 19 uncu madde çerçevesinde karşılanması; yoksa KTY’de öngörülen iptal müeyyidesinin geciktirilmeden uygulanması,

c) Bakanlığımızca daha önce yayımlanarak yürürlüğe giren 2010/KUGM – 10 /GENEL numaralı Genelgenin 8 inci maddesinde belirtilen hüküm, ilgi Genelge ile yürürlükten kalkmış bulunmaktadır.

 

 
 
K belgesi K belgesi son basvuru K2 belgesi için gerekli evraklar K belgesi kimler almali alacak K belgesi süre uzatimi K belgesi ücretleri K belgesi süresi K belgesi resmi gazete ve kanun K belgesi nereden alinir K belgesi kiralik araç K belgesi fiyatlari K belgesi leasing- k belgesi finansal kiralama K belgesi nedir K belgesi nasil alinir K belgesi erteleme K belgesinde son durum K belgesi hangi araçlara alinir K belgesi basvuru formu K belgesi son günü K belgesi alma zorunlulugu K belgesi cezalari K belgesi devri-devir islemleri K belgesi soru cevap K belgesi araç ekleme-ilave K belgesi araç düsümü-satisi K belgesi adres degisikligi K belgesi rent a car Kiralik araçlar için k belgesi K2 Belgesi son basvuru K2 Belgesi kimler almali alacak K2 Belgesi süre uzatimi K2 Belgesi ücreti K2 Belgesi süresi K2 Belgesi nereden alinir K2 Belgesi kiralik araç K2 Belgesi fiyatlari K2 Belgesi sorgulama K2 Belgesi nedir K2 Belgesi nasil alinir K2 Belgesi erteleme K2 Belgesinde son durum K2 Belgesi hangi araçlara alinir K2 Belgesi basvuru formu K2 Belgesi son günü K2 Belgesi alma zorunlulugu K2 Belgesi cezalari K2 Belgesi devri K2 Belgesi araç ilave K2 Belgesi araç satisi düsümü K2 Belgesi adres degisikligi K2 Belgesi 2010 K2 Belgesi rent a car K2 Belgesi alma süresi K2 Belgesi hangi araçlara gerekli K2 Belgesi zorunlulugu K2 Belgesi indirim Yildizli K Belgesi Yildizli K1 Belgesi Yildizli K2 Belgesi K Belgesi kiralama
  K Belgesi indirim son 15 gun     K Belgesi hangi araclara gerekli     K3 Yetki belgesi     K3 Belgesi     K1 Belgesi icin gerekli evraklar     K belgesi dilekce ornegi     K Belgesi alma suresi     K Belgesi nedir?     K2 Belgesi icin gerekli evraklar     K1 Yetki belgesi     K Belgesi ucretleri     K Belgesi 2010     K Belgesi tasit karti formu     K Belgesi sure uzatimi     K2 Belgesinin yeni ucreti 2011     K Belgesi rent a car     K Belgesi 2012 ucreti-fiyati     K belgesi kiralik arac     K Belgesinin yeni ucreti 2011     K Belgesi resmi gazete ve kanun     K belgesi resmi gazete 2011     K Belgesinin yeni fiyati 2011     K2 Belgesi % 90 indirim 2011     K1 Belgesi yenileme     K1 Belgesinin yeni fiyati 2011     Yildizli k2 belgesinin yeni ucreti 2011     K Belgelerinin yeni ucreti-ucretleri 2011     K Belgesi hangi araclara alinir     K2 Yetki belgesi     K Belgesi son basvuru     K Belgesi 2011 yili ucretleri     K Belgesi alma sartlari     Hususi yuk nakli k belgesi     K Belgesi kanun yonetmelik     K Belgesi indirim     K belgesi arac ekleme-ilave     K Belgesi nasil alinir ?     K Belgesi sorgulama     K2 Belgesi resmi gazete 2011     K Belgesi adres degisikligi     K Belgesi cezalari     K Belgesi kapsamindaki araclar     K Belgesi iller     Kiralik araclar icin K  belgesi     K Belgesi kiralama     K Belgesi leasing finansal kiralama     K Belgesi fiyatlari     K Belgesi nereden alinir ?     K1 Belgesi yenileme ucreti     K Belgesi alma zorunlulugu     K belgesi  zorunlulugu     K Belgesi yenileme     Yildizli K1 Belgesinin yeni fiyati 2011     K Belgesi gecerlilik suresi      K2 Belgesi dilekce ornegi     K Belgesi basvuru formu     K Belgesi erteleme     Yildizli K2 Belgesi     K Belgesinde son durum     Ticari yuk nakli k belgesi     K2 Belgesi     K2 Belgesi yenileme     K Belgesi basvuru dilekcesi     Ka belgesi     Anasayfa     K2 Belgesinin 2012 fiyati     K Belgesi 2011 yili fiyatlari     Yildizli K Belgesi     Yildizli k2 belgesinin yeni fiyati 2011     Ulastirma Bakanligi K2 Yetki belgesi     K Belgesi doblo kangoo     K Belgesi arac sorgulama     Ulastirma bakanligi Kara ulastirma      K2 Belgesinin yeni fiyati 2011     Yildizli K1 Belgesi     K3 Belgesi icin gerekli evraklar     K2 Belgesi menu     K Belgesi iptali     K Belgesi soru cevap     K belgesi yenileme ucreti     K Belgesi erteleme yok     K Belgelerinin yeni fiyati- fiyatlari 2011     K Belgesi son gunu     K2 Belgesi yenileme ucreti     K Belgesi arac dusumu-satisi     iletisim     K belgesi kimler almali-alacak     K Belgesi icin gerekli evraklar     Site Haritasi     Haberler     K Belgesi suresi     Ka2 belgesi     Yildizli k1 belgesinin yeni ucreti 2011     2010 yili  belge ucretleri     K Belgesi devri-devir islemleri     K1 Belgesi     K Belgesi basvuru formu ornegi     K2 belgesi 2011     K Belgesi % 90 indirim 2011